Och vinnarna är…

28 april, 2021
Det är med stor glädje vi kan meddela att NSPH tilldelas Sveriges Kommuner och Regioners Psynkpris 2020 i kategorin ”Egenmakt”! Priset delas ut för goda insatser kring psykisk hälsa.

Motiveringen lyder: ”För det arbete NSPH gör kring peer support. Peer support leder till mer brukarinflytande och bidrar till en bättre vård och omsorg. Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning får möjlighet att göra skillnad för andra och bidrar till mindre stigma, färre fördomar och mindre okunskap på arbetsplatserna”.
Anki Sandberg (ordförande NSPH riksorganisation) och Sonny Wåhlstedt (ordförande och verksamhetsansvarig NSPHiG) tog emot priset.

Motiveringen till vänster, Anki Sandberg och SKR:s Ing-Marie Wieselgren högst upp och Sonny Wåhlstedt längst ner

Peer Support i Sverige

Peer Support är en yrkesroll inom hälso- och sjukvård samt socialpsykiatri. Den innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma för att stötta brukare/patienter i deras återhämtning.
– I arbetet med att ta fram Peer support i Sverige utgick vi från evidensbaserad praktik, det vill säga forskning, professionens expertis och den egenerfarna kunskapen. Det är därför vi tror det här har blivit så framgångsrikt, säger Sonny Wåhlstedt.
Internationell forskning visar bland annat att peer support har resulterat i kortare och färre vårdtider för patienterna, minskad självstigma samt att brukare/patienter får större tro på sig själva och på möjligheten att genomföra förändringar i sina liv. Internationella erfarenheter visar även att peer support har en kulturförändrande effekt. När en eller flera peer supporters arbetar inom en verksamhet påverkar det de anställdas attityder till patienterna/brukarna på ett positivt sätt. Det påverkar även arbetslaget som helhet att våga prata mer öppet om egna erfarenheter av psykisk ohälsa.
Idag arbetar ett antal peer supportrar inom psykiatri och socialpsykiatri i Västra Götaland. Sonny är noga med att lyfta fram att det här priset lika mycket tillägnas dem:
– Tack till alla våra ”peerar” som gör arbetet längst ut i ledet och varje dag. Det är ert pris också.

Rapportering från konferensen Visa vägar

07 maj, 2021
Idag var det dags för NSPH riksorganisations halvdagskonferens Visa vägar 2021. Konferensen presenterade verktyg, metoder och forskning för ökat brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg. Visa vägar 2021 blev en inspirerande halvdagskonferens med stort intresse - till vår glädje del ...
Läs mer

Digital dialogfika 11/5

04 maj, 2021
NSPHiG bjuder in till en digital dialogfika. Gästtalare för dagen är Seroj Ghazarian. Träffen är kostnadsfri, förutom att du står för fika själv. Du är välkommen att vara med och bara lyssna eller delta i samtalet. Seroj Ghazarian är utvecklingsledare i Göteborgs Stad. Under eftermid ...
Läs mer

Välkommen på utbildning i Psykisk Livräddning

04 maj, 2021
I juni håller Suicidprevention i Väst (SPIV) två utbildningsföreläsningar i Psykisk Livräddning. Tillfällena anordnas i samarbete med NSPHiG.   Målgrupp Föreläsningen riktar sig till dig som vill veta mer om hur en kan vara ett medmänskligt stöd till någon som inte mår bra ...
Läs mer