Informationsbroschyr

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg startade 2008. Vi är ett nätverk bestående av 16 medlemsföreningar inom området psykisk hälsa. Läs mer om vad vi gör och hur vi arbetar.

Ladda ner broschyren här

Så vill vi ha det

I visionsskriften ”Så vill vi ha det” kan du läsa om NSPH:s vision, bakgrund och verksamhet. Vi berättar om hur NSPH arbetar och vilka mål vi har satt tillsammans med våra medlemsorganisationer.

Ladda ner broschyren här