Metodhandbok i brukarrevision

NSPHiG har tagit fram en metodbok för brukarstyrda brukarrevisioner. I den får du en inblick i hur man steg för steg kan utforma en brukarstyrd brukarrevision.

Metoden är avsedd för verksamheter som ansvarar för vård eller stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. Det kan vara vårdenheter, boendeenheter eller till för personer som får boendestöd.

Många grundläggande drag som beskrivs i handboken kan även användas i andra brukarrevisioner, till exempel inom den somatiska vården.

Metodhandbok i brukarstyrd brukarrevision