Handbok i brukarinflytande

2018 fick NSPHiG i uppdrag av VästKom att ta fram en handbok i hur man kan arbeta med brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg. Det resulterade i Handbok i brukarinflytande.

Handboken är indelad i tre delar; ett metodkapitel, ett kapitel om hinder och möjliggörare för ett framgångsrikt brukarinflytande samt ett avslutande kapitel om konkreta aktiviteter för brukarinflytande.

Boken riktar sig i första hand till verksamheter i kommun, region och myndigheter samt brukarorganisationer.

Handbok i brukarinflytande

Presentation av handboken finns på länken nedan.

Lansering av handboken