Projekt TrUSt

Sedan den 1 januari 2020 ingår NSPHiG tillsammans med Stiftelsen Gyllenkroken i Projekt TrUSt som drivs av Bräcke Diakoni och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Vad är Projekt TrUSt?

Projekt TrUSt är ett treårigt projekt som arbetar med att skapa trygghet och stärka personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning i sitt föräldraskap.

Föräldraskap kan innebära många utmaningar. För personer som dessutom har någon form av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning kan föräldraskapet bli extra utmanande. Utan rätt stöd finns risker att den psykiska ohälsan i familjen ökar. Projektet undersöker frågor, styrkor och behov kopplade till föräldrar med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Genom det är målet att hitta fungerande sätt att stötta och hitta lösningar för en fungerande vardag.

Aktiviteter

  • Samtal
  • Studiecirklar

Utifrån aktiviteterna är målet att projektet ska ta fram:

  • Film utifrån erfarenheterna som lyfts fram i samtal och studiecirklar
  • Handbok med tillhörande studiecirkelmaterial som  kan användas i verksamheter som möter målgruppen

Mer information

Du hittar mer information om projektet på Bräcke Diakonis hemsida och projektets egen Facebook-sida.